پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان شکارچی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعي توسط شکارچی (1388) تهیه و تنظیم شده است و شامل 40 گویه می­باشد. شکارچی (1388) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعي را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 7 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان
مبانی نظری بازاریابی اجتماعی
پرسشنامه مهارت های اجتماعی ۱۹۹۹
آزمون مهارت اجتماعی ۱۳۸۳
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم ۱۹۸۹
پرسشنامه رشد اجتماعی ۱۹۹۰
پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند
پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)
پرسشنامه رشد اجتماعی
پرسشنامه سازگاری اجتماعی