پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری بیمه عمر
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ۱۳۹۳
پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران ۱۳۹۴
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه
پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک
پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی
سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی
مبانی نظری بیمه کشاورزی
مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص
مبانی نظری کیفیت خدمات