پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات اپراتور تلفن همراه

۱۳۹۳

پرسشنامه عوامل مؤثر در استفاده از خدمات همراه بانک

۲۰۱۳

پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز