پرسشنامه بررسی قابلیت های بنگاه های زودبازده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان ترابی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی قابلیت های بنگاه های زودبازده توسط ترابی زاده (١٣٩٣) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ٣٤ گویه است . در پژوهش ترابی زاده (١٣٩٣) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت بازرگانی مورد تأييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ برای همه زیرمقیاس ها بالاتر از ٠/٧٠گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزش پیشنهادی بنگاه چاپ و نشر کتاب

۱۳۹۳