پرسشنامه بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان آتشک و ماه زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) توسط آتشک و ماه زاده (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می باشد . متخصصان مؤسسه راهبرد پس از تأیید روایی این پرسشنامه، پایایی آن را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی کرده اند. اعداد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه ارتباطات در باشگاه ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه ارتباطات سازمانی

۱۳۸۳

پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تأثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت‌ها

۱۳۹۳