پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان جامعی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

رسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان توسط جامعی تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه است. جامعی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 797/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

۱۹۷۱

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

۱۳۹۱

پرسشنامه مدیریت توسط زنان

۱۳۹۲