پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان قاسمیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردانش در سازمان توسط قاسمیان (١٣٨٤)، تهیه و تنظیم و دارای ٢٥ گویه می‏باشد. قاسمیان (١٣٨٤) پایایی پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کاردانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.