پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه موقعیت رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه هوش رقابتی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی

۱۳۹۰

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

۱۳۹۵

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی

۱۹۹۰