پرسشنامه بروزکردن اطلاعات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان شبانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بروزکردناطلاعات توسط شبانی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. شبانی (١٣٩٤) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی این پرسشنامه را به ترتیب ٠/٨٩ و ٠/٧٣ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری ویژگی های اطلاعات