پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان هرسی و گلداسمیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی توسط هرسی و گلد اسمیت (١٩٨٠) تهیه شده و دارای ٢٨ سوال می‌باشد .رویانیان (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی

۱۳۹۱