پرسشنامه تأثیرات یک رویداد ورزشی بر میزبان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نیکوئی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثيرات یک رویداد ورزشی بر میزبان توسط نیکوئی (١٣٩٢)، تهیه شده و دارای ٣٠ سوال می‌باشد. نیکوئی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تأثيرات یک رویداد ورزشی بر میزبان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٥به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی