پرسشنامه تأثیرات یک رویداد ورزشی بر میزبان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نیکوئی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثيرات یک رویداد ورزشی بر میزبان توسط نیکوئی (١٣٩٢)، تهیه شده و دارای ٣٠ سوال می‌باشد. نیکوئی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تأثيرات یک رویداد ورزشی بر میزبان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٥به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی