پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان سرحدی اول
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی توسط سرحدی اول (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 18 گویه (دو پرسشنامه 9 سؤالی) می­باشد. سرحدی اول (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 88/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴

پرسشنامه خوداثرمندی - نسخه کودکان

۱۹۹۷

پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم

۲۰۰۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

۱۳۹۰