پرسشنامه تأثیر انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان مهرآشنا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابی توسط مهرآشنا (١٣٩٣) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ٢٣ گویه است . در مطالعه مهرآشنا (١٣٩٣) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مدیریت مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰