پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سرمد سعیدی و غیاثی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی توسط سرمد سعیدی و غیاثی (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٨ گویه می‏باشد. سرمد سعیدی و غیاثی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی