پرسشنامه تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان مهاجرانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری توسط مهاجرانی (‌١٣٩٤)، تهیه و تنظیم كه این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‏باشد. مهاجرانی (‌١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای