پرسشنامه تأثیر تبلیغات بانکداری الکترونیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان صیاد امین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بانکداری الکترونیک توسط صیاد امین در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه ١٦ گویه دارد. در پژوهش صیاد امین (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری کسب و کار الکترونیک

پرسشنامه دولت الکترونیک

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک

۲۰۱۶