پرسشنامه تئوری محدودیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان ابراهیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تئوری محدودیت توسط ابراهیمی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می¬شود. روایی و پایایی پرسشنامه اعتمادآفرینی مدیرانتوسط ابراهیمی (1393) بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. میزان روایی 0/82 و میزان پایایی آن 0/87 گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه تئوری ضمنی هوش ۲۰۰۶
پرسشنامه تئوری خلاقیت ۱۳۷۲
تئوری ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ۲۰۰۹
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان ۱۳۹۳