پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان عابدزاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان توسط عابدزاده (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‏باشد. عابدزاده (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان