پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان عابدزاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان توسط عابدزاده (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٢ گویه می‏باشد. عابدزاده (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

۱۹۹۲