پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۲
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان ولوجردی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی توسط ولوجردی (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٢ گویه می‏باشد . ولوجردی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر خرید محصولات لوازم خانگی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی

۱۳۹۳