پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان جلیلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی توسط جلیلی (١٣٨١)، تهیه و تنظیم كه این پرسشنامه دارای ٤٤ گویه می‏باشد. جلیلی (١٣٨١)، پایایی پرسشنامه تاثیر ارزشیابی مستمر در پیشرفت تحصیلی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩١ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

۱۹۷۰