پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عظیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی توسط عظیمی (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد . عظیمی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه تاثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری بازارگرایی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری رقابت بازار محصول

مبانی نظری کمال گرایی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی