پرسشنامه تاثیر تکلیف شب برعملکرد تحصیلی دانش آموزان از نظر معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان قادری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر تکلیف شب برعملکرد تحصیلی دانش آموزان از نظر معلمان توسط قادری (١٣٩٣) ساخته شده است و دارای ١٦ سوال می¬باشد. روایی پرسشنامه تاثیر تکلیف شب برعملکرد تحصیلی دانش آموزان از نظر معلمان توسط قادری (١٣٩٣) ٠/٧٣ و به روش آلفای کرونباخ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه علل بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۸

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش اهمال کاری – دانش آموزان

۱۹۸۴

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

۱۳۷۵