پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر تسهیل فرآیند آمیخته بازاریابی الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان شکروی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر تسهیل فرآیند آمیخته بازاریابی الکترونیکی توسط شکروی (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه است. شکروی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر تسهیل فرآیند آمیخته بازاریابی الکترونیکی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)