پرسشنامه تحریک پذیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان باس و پلومین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تحریک پذیری از بررسی آماری خلق و خوی EAS خاص بزرگسالان اقتباس شده است (باس و پلومین ، ۱۹۸۴). خصیصه های شخصیتی ای که با این آزمون سنجیده می شود خلق و خوها هستند که از نظر زیست شناختی مبتنی بر گرایش های خلق و خویی موروثی می باشند.اطلاعاتی از روایی و پایایی این پرسشنامه در دست نیست.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

۲۰۰۹

مبانی نظری ریسک پذیری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

۲۰۰۲

پرسشنامه میزان انطباق پذیری زندگی شغلی

۲۰۱۲

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۱۹۸۵

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - فرم کوتاه

۱۳۸۲