پرسشنامه تربیت شهروندی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان تابش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تربیت شهروندی توسط تابش (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه است . تابش (١٣٩١) در مطالعه ای به بررسی و مقایسه مفاهیم تربیت شهروندی در بین جوانان دانشجو و غیر دانشجوی شهرستان بناب پرداخت . در این مطالعه روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری شهروندی

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار شهروندی سازمانی

۱۹۸۳

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

۱۳۹۰