پرسشنامه تصویرسازی حرکتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان ویلیامز و همکاران
مخفف MIQ - ۳
نام انگلیسی پرسشنامه Movement Imagery Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی نسخه اصلاح شده از پرسشنامه MIQ - R هال و مارتین ١٩٩٧ است که توسط ویلیامز و همکاران ٢٠١٢ ساخته شده است و شامل ١٢ گویه است .حجتی (١٣٩٢) نشان داد این پرسشنامه اعتبار همزمان قابل قبولی با پرسشنامه وضوح حرکتی (ایساک و همکاران ، ١٩٨٦) دارد. همچنین ثبات درونی این پرسشنامه را ٠/٨٤ به دست آورد همچنین ثبات درونی خرده مقیاس تصویرسازی حرکتی را ٠/٨٧، تصویر سازی دیداری درونی را ٠/٨٨ و تصویرسازی دیداری بیرونی را ٠/٨٨ ذکر کرد .به طور کلی پرسشنامه تصویرسازی حرکتی ٣ از پایایی و ثبات زمانی مناسبی برخوردار است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه توانایی تصویرسازی ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه وارک (بصری، شنیداری، خواندن / نوشتن، حرکتی)

۱۹۹۸

پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت ۲

۲۰۰۸