پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت