پرسشنامه تعادل کار و زندگی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۵
نویسندگان رنشو و هالدن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعادل کار و زندگی توسط رنشو و هالدن (١٩٦٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٢ گویه می‏باشد . سلیمانی (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تعادل کار و زندگی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر

پروتکل طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲