پرسشنامه تعارض کار و خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری تعارض کار خانواده

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳

پرسشنامه توانمندسازی خانواده

۱۹۹۲

ابزار مدیریت تعارض ارتباط سازمانی

۱۹۸۲

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۱۹۸۵