پرسشنامه تعهدات حرفه ای

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان کلایکمن و هنینگ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهدات حرفه ای توسط کلایکمن و هنینگ (٢٠٠٠)، تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد . اخباری و همکاران (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه تعهدات حرفه ای را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ)

پرسشنامه عملکرد حرفه‌ای

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری شایستگی حرفه ای

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

۱۳۹۴

پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان

۲۰۱۳