پرسشنامه تعهد روان‌شناختی (وفاداری نگرشی) به تیم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان ماهونی و همکارن
مخفف PCT
نام انگلیسی پرسشنامه Psychological Commitment to Team

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد روان‌شناختی (وفاداری نگرشی) به تیم توسط ماهونی، مادریگال و هارد (٢٠٠٠)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ١٤ سوال می‌باشد . کاردل (١٣٩٣)، در مطالعه ای روی هواداران باشگاه بسکتبال شهرداری گرگان پایایی پرسشنامه تعهد روان‌شناختی (وفاداری نگرشی) به تیم را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٨ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .