پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان پاپ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان توسط پاپ (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می باشد. در پژوهش مقصودیان (١٣٩٣) به‌منظور اطمینان از روایی ابزار اندازه‌گیری از روش روایی محتوا استفاده می‌گردد. پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق توسط محققین و نظریه‌پردازان شهیری تدوین گردیده و همچنین در بسیاری از تحقیقات بکار گرفته‌شده است؛و نیز اعتبار محتوای این پرسشنامه دوباره توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرارگرفته است و از اعتبار لازم برخوردار است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی