پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سارانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين به بخش اورژانس برگرفته از مقياسهاى شدت ترياژ مقياس شدت و ترياژ كانادا (CTAS)است كه داراى پايايى عالى (٩١%) مي باشد. این پرسشنامه شامل ١٧ سوال می باشد. سارانی(١٣٩٣) روایی صوری پرسشنامه را به روش سیگمای شمارشی ٨٧% و پایایی آن را به روش مشاهده همزمان بصورت تکمیل چک لیست توسط محقق و همکارانش، در یک بیمارستان و هر کدام بر روی٣٠ نمونه با شرایط یکسان سنجیده است که براین اساس، پایایی ٨٦/ ٠ بدست آمده است.