پرسشنامه تمايلات تصميم به خريد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان وود و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمايلات تصميم به خريد توسط وود و همکاران (1999) تهیه و تنظیم شده است و شامل 31 گویه می­باشد. سلطاني (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه تمايلات تصميم به خريد را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.