پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان الهیاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تمایل به خدمت شامل٣٢ سوال می باشد که توسط الهیاری (١٣٩١) و بر اساس مدل پرایس (١٩٩٨) ساخته شده است. الهیاری (١٣٩١) روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه را بر اساس نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه ٨٧/ ٠ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٨٧/ ٠ بدست آورده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تمایل به ترک شغل

پرسشنامه قصد ترک خدمت

۱۹۷۹

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

سنجش تمایل به ورزش

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تمایل و وفاداری برند

۱۳۹۴