پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان جاج و کیبل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان توسط کیبل و جاج (١٩٩٦)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤ گویه می‏باشد (رستگار و فارسی‌زاده، ١٣٩٣) . عرب (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه تناسب فرد و سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز وی تایید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی