پرسشنامه تنظیم رفتار در ورزش۲

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان مارکلند و توبین
مخفف BREQ - ۲
نام انگلیسی پرسشنامه Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire - ۲

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی در سال ٢٠٠٤ توسط مارکلند و توبین برای ارزیابی انواع تنظیم در رفتار ورزشی براساس نظریه خودتنظیمی ریان و دسی ١٩٨٥ تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه در سال ١٩٩٧ توسط مولان، مارکلند و اینگلودو طراحی شده بود نسخه فعلی که یک ابزار خودگزارشی است، دارای ١٩ عبارت می باشد.در مطالعه فرمان بر، نیکنامی، حیدرنیا و حاجی زاده در سال ١٣٨٨ این پرسشنامه اعتباریابی شده است اعتبار محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصانی در حوزه آموزش بهداشت، روان شناسی و ورزش به اثبات رسیده است ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک عامل ها، برای تنظیم بیرونی ٠/٧٢، برای تنظیم متمایل به درون ٠/٨٢، برای تنظیم درونی ٠/٨٩ و برای فقدان انگیزه ٠/٨٥ به دست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه تمایل و رفتار ‌تسهیم ‌دانش

۲۰۰۶