پرسشنامه تنوع کاربرد کارتهای ATM

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرحناک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنوع کاربرد کارتهای ATM توسط فرحناک در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ سؤال می باشد. در پژوهش فرحناک (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نحوه کاربرد خودگویی

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه کاربرد رایانه در آموزش و پرورش

۱۳۸۱

پرسشنامه تنوع کارتهای ATM

۱۳۹۳