پرسشنامه تنوع کارتهای ATM

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرحناک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنوع کاربرد کارت های ATM توسط فرحناک (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد . فرحناک (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه تنوع کاربرد کارت های ATM را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است . عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تنوع کاربرد کارتهای ATM

۱۳۹۳