پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان بهشتی¬فر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی توسط بهشتی¬فر (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٩ گویه می¬باشد. روايي و پایایی پرسشنامه تنیدگی اخلاقی توسط صادقی (١٣٩٣) به میزان ٠/٩٥ و ٠/٦٨ برآورد شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

مبانی نظری هوش اخلاقی

مبانی نظری فضای اخلاقی

مبانی نظری تنیدگی والدینی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار اخلاقی

۱۳۹۴

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار

۲۰۱۱