پرسشنامه توسعه ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محرم زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه توسعه ورزشی توسط محرم زاده (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٤ سوال می‌باشد. شکی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه توسعه ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی