پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان کیم لاتزن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم¬گیری که توسط کیم لاتزن در سال ١٩٩٣ برای ارزیابی حساسیت اخلاقی پرستاران تهیه شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. قاسمی¬راد (١٣٩٤) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم¬گیری را ٠/٨٩ و ٠/٧٥ اعلام نمود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶