پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان آيزنبرگر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده توسط آيزنبرگر و همکاران (١٩٨٦) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٨ گویه می باشد. اسماعیلی راد (١٣٩٣) پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤ و اسفندیارپلنگ (١٣٩٤) پایایی این پرسشنامه ‌را با استفاده از روش آلفای کرونباخ٠/٨٣٦ بدست آورده اند. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز مورد تأیید قرار دادند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰