پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان رنجبریان و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی توسط رنجبریان، رشید کابلی، حق شناس و یاوري (١٣٨١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. گرکز (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٦ به دست آورده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی