پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۱
نویسندگان رنجبریان و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی توسط رنجبریان، رشید کابلی، حق شناس و یاوري (١٣٨١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. گرکز (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه خدمات‌رسانی کارکنان مکان ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٦ به دست آورده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی