پرسشنامه خرسندی زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۳
نویسندگان آذرین و همکاران
مخفف MHS
نام انگلیسی پرسشنامه Marital Happiness Scale

توضیحات تکمیلی

این ابزار ١٠ سوالی ابتدا برای آزمودن اثرات مشاوره تقابل توسط آذرین، ناستر و جونز (۱۹۷٣) طراحی شده که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این پرسشنامه میزان کلی نشاط زناشویی را در نه حیطه متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده شاخصهای تک ماده ای کلی می سنجد و شامل ١٠ گویه می باشد. در مورد اعتبار این مقیاس اطلاعاتی در مرجع اصلی آن داده نشده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

۱۹۹۶

اهمیت رضایت زناشویی

۱۹۹۲

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک راست

۱۹۸۶

مبانی نظری رضایت زناشویی

مبانی نظری رضایت زناشویی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تعهد زناشویی

۱۹۹۷