پرسشنامه خلاقیت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان رندسیب
مخفف OCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Creativity Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خلاقیت سازمانی توسط رندسیب (١٩٧٩)، تهیه و تنظیم شده است و توسط مقیمی (١٣٧٧) ترجمه شده است و دارای ٥٠ سوال می‌باشد . کاظمی (١٣٨٢)، پایایی پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را٠/٧٣ به دست آورده است . عدد به دست آمده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰