پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۴
نویسندگان عابدی و صالحی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

رسشنامه خودكارآمدي كاريابي توسط عابدی و صالحي (١٣٨٤) طي پژوهشي ساخته شده است كه شامل ١٠ سوال است. عابدی و صالحي (١٣٨٤) پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرانباخ با حجم نمونه (n=٦٠) ٠/٨٩ گزارش كرده است. عدد گزارش شده نشان از پایای مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودکارآمدی دانش آموز

۱۹۹۹

پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل

۱۳۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان

۱۹۹۳

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

۱۹۹۴