پرسشنامه خودپنداره مزمن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان سلنتا و لرد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودپنداره مزمن توسط سلنتا و لرد (2005) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد. علیخانی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه خودپنداره مزمن را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 851/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودپنداره

۱۹۸۴

پرسشنامه خودپنداره از مدرسه

۲۰۰۴