پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان حشمتی و درویش پور
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل توسط حشمتی و درویش پور (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٧ گویه می‏باشد. حشمتی و درویش پور (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه خودکارآمدی در اتاق عمل را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

مبانی نظری خودکارآمدی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خودکارآمدی دانش آموز

۱۹۹۹

پرسشنامه خودکارآمدی زایمان

۱۹۹۳

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

۱۹۹۴

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان

۲۰۰۱