پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حسینی المدنی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد توسط حسینی المدنی (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. حسینی المدنی (١٣٩١)، روایی این پرسشنامه را ٠/٨٧ و قابل قبول و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۲۰۰۴

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۱۹۸۸